eselectricrasht : اطمینان دموکرات‌ها درباره تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ

در eselectricrasht مطلب اطمینان دموکرات‌ها درباره تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ مشاهده می کنید
دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا بر این باورند که آراء کافی را برای تصویب قطعنامه مربوط به محدود کردن قدرت و اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران در اختیار دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت eselectricrasht.ir