eselectricrasht : کویر شوراب

در eselectricrasht مطلب کویر شوراب مشاهده می کنید
کویر شوراب در جنوب‌غربی شهر سمنان و جنوب‌شرق سرخه قرار دارد و دارای نهشته هایی از جنس رس مربوط به دوران کواترنر (حاضر) است. پوشش گیاهی این منطقه فقیر بوده و به منظور جلوگیری از طوفان شن توسط منابع طبیعی، تاغ کاری شده است./احمد صبوری
ممنون بابت بازدید از سایت eselectricrasht.ir