eselectricrasht : کارگران جامانده از سهام عدالت چکار کنند؟

در eselectricrasht مطلب کارگران جامانده از سهام عدالت چکار کنند؟ مشاهده می کنید

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزارت کار خواست که از ظرفیت تشکلهای کارگری و شوراهای عالی کار برای شناسایی و معرفی کارگران جامانده از سهام عدالت استفاده و صدور مجوز لازم در این خصوص را از هیات وزیران پیگیری کند. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت eselectricrasht.ir