eselectricrasht : بوندس‌لیگا|کلن از شکست خانگی گریخت

در eselectricrasht مطلب بوندس‌لیگا|کلن از شکست خانگی گریخت مشاهده می کنید
تیم قدیمی فوتبال آلمان به سختی در خانه از شکست فرار کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت eselectricrasht.ir