دپارتمان پشتیبانی

دپارتمان پشتیبانی

سه شنبه, 12 مرداد 1395 20:26

موضوع : کاهش قیمت مصوب

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19398 مورخ 95/6/8 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/133/5790 -95/6/3  اتاق اصناف ایران در خصوص عدم تخلف برگشت به قیمت های مصوب پس از کاهش قیمت در مقاطع مختلف جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 15:22

موضوع : وب سایت رسمی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/18313 مورخ 95/4/31 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان به اطلاع می رساند وب سایت رسمی اتاق اصناف مرکز استان گیلان به جهت انتشار آخرین اخبار و آمار اقتصادی ، اجتماعی . فرهنگی و سیاسی در حوزه اصناف به نشانی www.gilanianasnaf.ir  در روز عید سعید فطر افتتاح ، لذا  مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد.

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 19:05

موضوع : ممنوع بودن واردات لامپ های رشته ای

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/17742  مورخ 95/3/26 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نامه شماره 7/3/2956 -95/3/22   معاون محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 60/62839 مورخ 95/3/11 مرکز اصناف و بازرگانان ایران  به همراه ضمائم پیرامون ممنوع بودن واردات لامپ های رشته ای جهت اطلاع لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 19:05

 

موضوع : عقد قرارداد پیامهای تبلیغاتی و بازرگانی با صاحبان واحد های صنفی در کانون تبلیغاتی پیشتازان فردا

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/17484  مورخ 95/3/16 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 11010/پ -95/3/10  کانون تبلیغاتی پیشتازان فردا در خصوص آمادگی کانون مذکور در راستای عقد قرارداد پیامهای تبلیغاتی و بازرگانی با صاحبان واحد های صنفی بر اساس قرار داد منعقد با اداره کل پیامهای بازرگانی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال . لذا با عنایت به اینکه بر اساس مذاکرات مابین  این اتاق اصناف و کانون تبلیغاتی فوق الاشاره 50 % تخفیف و یژه برای واحد های صنفی در نظر گرفته شده است . لذا مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد . 

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 19:05

 

موضوع : جشنوارهای با عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سطح بنگاههای تجاری

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/17638  مورخ 95/3/22 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/14/2797 -95/3/17  اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند معاونت محترم آموزش ، و پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام به برگزاری جشنواره ای با عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سطح بنگاههای تجاری با محدودیت ارزیابی پورتالها و سامانه های تحت وب بنگاهها نموده است که به برگزیدگان جشنواره نیز نشان بر تر تعاملات الکترونیکی اعطای می نماید . لذا اعضای واجد شرایط  می توانند جهت ثبت نام به وب سایت جشنواره به نشانی  http://webfestival.mimt.gov.ir مراجعه نمایند . مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 19:05

 

موضوع : تسلیم اظهار نامه مالیاتی صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/17722 مورخ 95/3/25 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 113/1477/ص -95/3/24  اداره کل مالیاتی استان گیلان  در خصوص تسلیم اظهار نامه مالیاتی صاحبان مشاغل حداکثر تـا پـایـان خرداد مـاه (95/3/31 ) بـرای عملکرد  سال 1394 بـه جهت برخورداری از معافیت سالانـه و سایـر تسهیلات قانونی .مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 19:05

موضوع : ابطـال بند ( ب) از مـواد 51 و 54 مصوبـه تعیین و وصول عوارض و بهـای خدمـات شهرداری رشت در سالهـای 90 و92

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/16868 مورخ 95/2/18 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 05250/617 -95/2/4  اتحادیه صنف هتل داران و مهمانپذیران شهرستان رشت منضم به 4 برگ دادنامه شماره 1113 مبنی بر ابطال بند ( ب) از مواد 51 و 54 مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای 90 و92 که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 18:41

موضوع : اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/17203 مورخ 95/3/3 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/05/2012 -95/2/18  اتاق اصناف ایران در خصوص  اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی ( عدم بکار گیری افراد مشمول ، فراری و غایب و نیز صدور پروانه کسب برای افراد مذکور ) جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها