دپارتمان پشتیبانی

دپارتمان پشتیبانی

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه - مسکو

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15386 مورخ 94/11/26 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 7/09/7919 - 94/11/19  اتاق اصناف ایران  در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه - مسکو جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15153 مورخ 94/11/15 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/52103 - 94/11/10 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 94/100/63728 -94/10/26  سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان (( از تاریخ 11 الی 13 اسفند ماه سال جاری )جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : ممنوعیت ثبت نام علائم تجاری شرکت ها و موسسات آمریکایی

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15333 مورخ 94/11/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/53275 - 94/11/15 سازمان صنعت ، معدن و تجـارت استـان گیلان در خصوص ممنوعیت ثبت نـام علائم تجاری شرکت ها و موسسات آمریکایی جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : خرید صندوقهای مکانیزه فروش با مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری جدید

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/14941 مورخ 94/11/6 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/50046 - 94/10/27 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 60/227348 -94/10/26  مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصوص خرید صندو قهای مکانیزه فروش با مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری جدید جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : ساعت کار صنوف

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/14935 مورخ 94/11/5 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 3314/2/9/1002- 94/10/27 اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان در خصوص اعلام ساعت کاری تعیین شده  برای صنوف به متصدیان واحد های صنفی، جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : استفاده صنوف تولیدی از طرح خرید کالای ایرانی

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15003 مورخ 94/11/8 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/50043 - 94/10/27 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 60/227155 -94/10/26 قائم مقام معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع مبنی بر استفاده واحدهای تولیدی صنفی از طرح خرید کالاهای ایرانی جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : دعوت به دوره های مشمول یارانه آموزشی (رایگان )

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/14608 مورخ 94/10/23 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/48450- 94/10/19 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان در خصوص دعوت به دوره های مشمول یارانه آموزشی (رایگان ) جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع :اسامی سایت های دارای مجوز

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/14506 مورخ 94/10/14 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/43442- 94/9/22 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم  به سه برگ در خصوص اسامی سایت های دارای مجوز جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها