دپارتمان پشتیبانی

دپارتمان پشتیبانی

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : سرشماری اینترنتی

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/20204 مورخ 95/7/22 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 31/35559-95/7/18  سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به نامه شماره 770269 مورخ 95/7/14 در خصوص ثبت نام اینترنتی نفوس و مسکن با مراجعه به سامانه اینترنتی سرشماری به آدرس WWW.Sarshomari95. ir  نسبت به تکمیل پرسشنامه الکترونیکی سرشماری اقدام فرمائید .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 30 شهریور 1395 19:29

 

موضوع :  فرا رسیدن هفته ناجا

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/20037 مورخ 95/7/10 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان به مناسبت فرا رسیدن هفته ناجا ، اصلح است در راستای اجرای مراسم این هفته  نسبت به نصب پرده یا بنر در معابر اصلی و جنب واحد های کسبی خود اقدام لازم معمول گردد .

سه شنبه, 30 شهریور 1395 19:29

موضوع : چهارمین فراخوان ثبت نام در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19927 مورخ 95/7/5 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 31/30949-95/6/27  سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص فراخوان ثبت نام جهت اخذ گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 30 شهریور 1395 18:50

موضوع : نمایشگاههای خارجی شهریور 1395 الی شهریور 1396

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19810 مورخ 95/6/29 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/09/6540-95/6/27  اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 60/127399 مورخ 95/6/3 مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه های خارجی از شهریور 1395 الی شهریور 1396 با محوریت شرکت اصناف در نمایشگاههای تخصصی ، رقابتی و توسعه بازار جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : نقش اصناف در اقتصاد مقاومتی ( گرامیداشت هفته دفاع مقدس )

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19543 مورخ 95/6/14 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان در خصوص گرامیداشت سی و ششمین سالروز هفته دفاع مقدس که از تاریخ 95/6/31 روز چهار شنبه الی 95/7/7 برگزار میگردد و با عنایت به پنجمین روز از هفته دفاع مقدس تحت عنوان نقش اصناف در اقتصاد مقاومتی بدینوسیله تصویر عناوین ایام فوق با شعار محوری ( ما آمده ایم )  جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 13:40

موضوع : عرضه جایگاه دولتی سوخت

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19377 مورخ 95/6/7 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 31/26628-95/6/4  سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به تصویر نامه شماره 32/10623 مورخ 95/5/25 سازمان خصوصی سازی  مبنی بر واگذاری 2 جایگاه سوخت دولتی از طریق مزایده ، جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : درج قیمت بر روی کالا 

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19608 مورخ 95/6/17 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 31/28759-95/6/15  سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص درج قیمت بر روی کالا الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد. مراتب جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 13:40

اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/19195 مورخ 95/5/28 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/133/5479 -95/5/26  رییس محترم  اتاق اصناف ایران در خصوص  ممنوعیت خرید ، حمل ، نگهداری ، عرضه و فروش هر گونه کالای خارجی بدون اسناد مثبته  جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها