دپارتمان به روز رسانی

دپارتمان به روز رسانی

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

 اطلاعيه مهم

موضوع: اعمال معافیت در صورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره052/12220 مورخ 94/3/18 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و بخشنامه شماره 200/94/22 -94/3/3 رئیس  کل امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارائی ( جناب آقای دکتر عسکری ) در خصوص اعمال معافیت در صورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی به اطلاع می رساند صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم ساله پنجم توسعه به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) مکلف گردیده اند برابر بخشنامه فوق الاشاره آن دسته از مودیانی که فرم (( ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی )) موضوع بند 1-5 دستور العمل شماره 200/36083 -91/12/23 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امور مالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند در صورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند با رعایت سایر مقررات از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود .

 دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:13

تصريح مصاديق تجاري، اداري يا کارگاهي بودن واحد صنفي در سند مالکيت يا اجاره نامه يا مبايعه نامه و يا قراردادهاي منعقده في ما بين فرد متقاضي و اشخاص حقوقي جهت مراجع صدور پروانه کسب ملاک عمل مي باشد و نيازي به استعلام از شهرداري و يا دريافت گواهي مذکور نيست.

یکشنبه, 31 خرداد 1394 10:06

  با توجه به اينکه دکه ها و غرف مذکور همانند واحدهاي صنفي مستقر در مجتمع ها به فعاليت صنفي اشتغال دارند، مي بايست برابر ضوابط آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند. 

 

یکشنبه, 31 خرداد 1394 15:51

   تاریخ به روزرسانی: 96/8/29

  

یکشنبه, 31 خرداد 1394 06:52

 

 

اصل بر مسئوليت دارنده پروانه کسب است و مباشر تنها در چارچوب رابطه قراردادي با دارنده پروانه کسب مسئوليت خواهد داشت.

 

 

 

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها