دپارتمان به روز رسانی

دپارتمان به روز رسانی

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

 

 

موضوع : تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 94/4/31  قانون مالیات های مستقیم

 

  اعضای محترم اتحادیه

 

  با سلام و احترام

 

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/24870 مورخ 96/3/16   اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و بپیوست تصویر نامه شماره 7/56/3178 مورخ 96/3/10 اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 200/96/507 مورخ 96/3/9 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع " تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 95 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 94/4/31 قانون مالیات های مستقیم " جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

 

موضوع : نحوه اجرای مقررات تبصره ماده 100 ق. م. م مصوب 1394/04/31

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/25149 مورخ 96/3/29   اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان به ضمیمه دو نسخه تصاویر  نامه شماره  7/56/3437 مورخ 96/3/22 اتاق اصناف ایران در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده 100  ق. م. م مصوب 1394/04/31   جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

 دریافت فایل pdf

شنبه, 26 فروردين 1396 15:22

 

موضوع : مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (سه ماهه زمستان سال 1395 )

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/23799 مورخ 96/1/23  اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 113/34/48 -96/1/17  اداره کل مالیاتی استان گیلان در خصوص تسلیم به موقع اظهار نامه مالیات ارزش بر افزوده سه ماه چهارم سال 95  ( از 96/1/1 لغایت 96/1/31 ) و پرداخت بموقع 9% مالیات و عوارض متعلقه ، جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : درصد ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

برای مشاهده درصد ضرایب سود و هزینه های  عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت به فایل pdf ذیل دقت فرمائید .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

 

موضوع : راهکارهای استفاده مناسب از بالابر

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/21646 مورخ 95/10/6   اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 31/47926 -95/9/28  سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منصم به نامه شماره 60/201480 مورخ 95/9/17 مدیر کل دفتر امور بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی در خصوص راهکارهای استفاده مناسب از بالابر جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل PDF

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : تردد ، ملاقات و اقامت هیات ها و کارشناسان خارجی در استان

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/22862 مورخ95/12/4 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبه استناد بندهای 1 و 4 از مصوبات  جلسه مورخ 95/11/11 ( منعقده در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ) هم اندیشی در خصوص تردد ، ملاقات و اقامت هیات ها و کارشناسان خارجی در استان  ، شایسته است اقدام لازم معمول گردد .

1- تاکید می گردد تا جهت صیانت از نیروی کاری داخلی و افزایش میزان اشتغال و همچنین حل معضل بیکاری ، کارگران مورد نیاز خود را صرفا ً از نیروی کار ایرانی تامین و اکیدا ً از بکار گیری کارگران غیر مجاز خارجی اجتناب نمایند .

2-هرگونه تردد و سفر اتباع خارجی به استان تحت هر عنوان و انگیزه ای اعم از بازدید ، ملاقات ، همکاری علمی و فرهنگی ، تجاری و نصب و تعمیر و راه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات حداقل 72 ساعت قبل از انجام سفر در قالب فرمت پیوست بوسیله دورنگار 33117753 و یا پیامک به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گیلان اعلام گردد .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

موضوع : عدم بکارگیری افراد مشمول نظام وظیفه

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/22873 مورخ95/12/4 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/06/12040-95/12/1   اتاق اصناف ایران در خصوص عدم بکار گیری افراد مشمول نظام وظیفه اعم از فراری و غایب در واحد های صنفی  اقدام لازم معمول گردد .

دریافت فایل pdf

سه شنبه, 12 مرداد 1395 18:34

 

عضو محترم

 با سلام و احترام به استناد درخواست اتاق اصناف مرکز استان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصر ف کنندگان و تولید کنندگان در صورت دارا بودن انبار حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ارائه مشخصات شامل شماره تلفن ، آدرس و کدپستی به این اتحادیه اقدام لازم معمول فرمائید. در غیر اینصورت مسئولت قانونی ناشی از عدم ارائه اطلاعات بعهده عضو مربوطه می باشد .

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها