اطلاعیه ها

اطلاعیه ها (62)

دوشنبه, ارديبهشت 27 1395

موضوع : اطلاعیه روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/16839 مورخ 95/2/15 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان بپیوست 3 برگ اطلاعیه روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مهلت ارسال اظهار نامه  مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) سال 1394  ارسال می گردد . مراتب جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

دوشنبه, ارديبهشت 27 1395

موضوع : عضویت در هیئت فرهنگی مذهبی اصناف و بازاریان شهرستان رشت 

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 بـه استنـاد تصویـر نـامـه شمــاره  206/الف/ح  - 95/1/31  اتــاق اصنـاف مرکـز استـان گیلان مبنی بـر  راه انـدازی (( هیئت فرهنگی مذهبی اصناف و بازاریان شهرستان رشت )) جهت عضویت در هیئت مذکور   همراه فرم تکمیل شده طی مدت یک هفته به دفتر و دبیر خانه هیئت مستقر در بسیج اصناف ناحیه مرکزی شهرستان رشت  یا اتاق اصناف مرکز استان به آقای ابراهیم کشاورز تحویل نمایید . مراتب جهت بهره برداری  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

 

دوشنبه, ارديبهشت 27 1395

موضوع : مالیات بر ارزش افزوده

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 به استناد نـامـه شمـاره 052/16390 مورخ 95/1/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/60444  - 94/12/25 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان مبنی بر ممنوعیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از واحد های صنفی و بنگاه های اقتصادی که واجد شرایط نیستند ارسال می گردد . مراتب جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : واگذاری جایگاههای سوخت دولتی فومن و رودبار

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/16128 مورخ 95/1/10 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/60168 - 94/12/24 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 32/25633 مورخ 94/12/12 مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) در خصوص واگذاری جایگاههای سوخت دولتی فومن و رودبار  جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : جنس فروخته شده پس گرفته می شود

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/16010 مورخ 94/12/26 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/59644 - 94/12/20 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در خصوص ترویج فرهنگ "جنس فروخته شده پس گرفته می شود " ارسال می گردد مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393 و 1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15975 مورخ 94/12/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 7/09/8737- 94/12/19 اتاق اصناف ایران منضم به فتوکپی نامه شماره 200/94/119-94/12/18 اداره کل امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393 و 1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : زمان دریافت اعلام موجودی کالا فقط در اسفند ماه سالجاری

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15495 مورخ 94/12/2 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/54497 - 94/11/21 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان مبنی بر زمان  دریافت اعلام موجودی کالا که تنها در اسفند ماه سالجاری از مورخ بیستم لغایت بیست و پنجم اسفند ماه ( 20 الی 25 اسفند ) می باشد . جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه - مسکو

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15386 مورخ 94/11/26 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 7/09/7919 - 94/11/19  اتاق اصناف ایران  در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه - مسکو جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15153 مورخ 94/11/15 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/52103 - 94/11/10 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 94/100/63728 -94/10/26  سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان (( از تاریخ 11 الی 13 اسفند ماه سال جاری )جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

یکشنبه, خرداد 31 1394

موضوع : ممنوعیت ثبت نام علائم تجاری شرکت ها و موسسات آمریکایی

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15333 مورخ 94/11/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/53275 - 94/11/15 سازمان صنعت ، معدن و تجـارت استـان گیلان در خصوص ممنوعیت ثبت نـام علائم تجاری شرکت ها و موسسات آمریکایی جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

صفحه3 از5

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها