اخبار

اخبار (5)

شنبه, فروردين 26 1396

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

شنبه, فروردين 26 1396

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

شنبه, فروردين 26 1396

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

شنبه, فروردين 26 1396

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

شنبه, فروردين 26 1396

جلسه اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف الکتریک شهرستان رشت با تابلوسازان کنتوری و با حضور مدیریت دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در روز سه شنبه در تاریخ 94/4/30 برگزار شد.

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها