نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان

موضوع :نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان

اعضای محترم اتحادیه

 باسلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/13419  مورخ 94/6/31 اتاق اصناف مرکز استان گیلان در خصوص نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان ، بدینوسله به اطلاع می رساند این موضوع در جلسه مورخ 94/6/29 اعضاء کمیسیون حل اختلاف و تشخیص و امور اقتصادی مطرح و نرخ پیشنهادی اتحادیه مذکور از اولویت نرخگذاری درجه 2 می باشد .

دریافت فایل pdf