صندوق مکانیزه

تست- مطالب مربوط به صدوق مکانیزه

رسته های صنفی

به نام خدا

رسته هاي صنفي تعريف شده  اتحاديـه الكتريك در سايت ايرانيـان اصنـاف

 

ساختمان

این صفحه در دست تهیه است.

حق عضویت

 

 

نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان

موضوع :نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان

اعضای محترم اتحادیه

 باسلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/13419  مورخ 94/6/31 اتاق اصناف مرکز استان گیلان در خصوص نرخ دستمزد و تعمیر خدمات واحد های صنفی سیم پیچان ، بدینوسله به اطلاع می رساند این موضوع در جلسه مورخ 94/6/29 اعضاء کمیسیون حل اختلاف و تشخیص و امور اقتصادی مطرح و نرخ پیشنهادی اتحادیه مذکور از اولویت نرخگذاری درجه 2 می باشد .

دریافت فایل pdf

تاریخچه اتحادیه

 

 

اعضای واحدهای صنفی مجاز

این صفحه در دست تهیه است.

قانون نظام صنفي

قانون نظام صنفی

 

دانلود فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها