نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آئین نامه شناسایی و معرفی استادکاران آموزش مهارتی صنایع و صنوف ایران نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 196
آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 204
آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 225
آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی ) ضوابط داخلی فرو شگاه های بزرگ چند منظوره نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 309
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازار یابی شبکه ای نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 347
آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی ، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 455
آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 463
آیین نامه و دستور العمل اجرایی شاخص های ارزیابی و نحوه انتخاب شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 611
اخذ پروانه کسب از سوی تعاونی ها نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 669
آیین نامه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه و اتاق اصناف ( موضوع ماده 81 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 695

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها