آئین نامه شناسایی و معرفی استادکاران آموزش مهارتی صنایع و صنوف ایران

 

موضوع :آئین نامه شناسایی و معرفی استادکاران آموزش مهارتی صنایع و صنوف ایران

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/28044 مورخ 96/8/2 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 96/12/9663 مورخ 96/7/27 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منضم به تصویر " آئین نامه  شناسایی و معرفی استادکاران آموزش مهارتی صنایع و صنوف ایران "جهت بهـره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf