آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

 

موضوع :آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/28111 مورخ 96/8/4 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 7/56/4935 مورخ 96/5/7 اتاق اصناف ایران با موضوع  آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم  و نیز تصویر نامه شماره 7/09/7894  مورخ 96/7/29 اتاق مذکور مبنی بر اصلاحیه ماده 15 آئین نامه فوق الاشاره جهت بهـره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf