آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز

موضوع :آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/21642 مورخ 95/10/4 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 7/133/9385-95/9/21 اتاق اصناف ایران منضم به تصویر نامه 51520 /ت53204 هـ   مورخ 95/5/3 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها