اخذ پروانه کسب از سوی تعاونی ها

موضوع :اخذ پروانه کسب از سوی تعاونی ها

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/18362 مورخ 95/4/26 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شمـاره 7/06/4264 - 95/4/21  اتاق اصناف ایران در خصوص اخذ پروانه کسب از سوی تعاونی ها ( شمول  یا عدم شمول قوانین و مقررات نظام صنفی بر نحوه فعالیت شرکت های تعاونی مصرف که به عرضه  مستقیم  و خدمات به غیر اعضای تحت پوشش خود مبادرت می ورزند جهت بهـره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها