آیین نامه اجرائی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

موضوع :آیین نامه اجرائی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/17979 مورخ 95/4/5 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 31/12975 - 95/3/27  سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به آیین نامه اجرائی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهـای کشور و تقویت آنها در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانـون مالیـات های مستقیم جهت بهـره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها