دستور العمل تبصره 5 ماده 100 ق. م. م.

موضوع :دستور العمل تبصره 5 ماده 100 ق. م. م.

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/17266 مورخ 95/3/5 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و بپیوست تصویر نامه شماره 7/09/2299 -95/2/29  اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 200/95/506مورخ 95/2/15 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج )  ماده 95 قانون مالیات های مستقیم جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها