دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات صنفی

موضوع :دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات صنفی

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/17043 مورخ 95/2/27 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و بپیوست تصویر نامه شماره 31/6887 -95/2/25 سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان منضم به دستور العمل نرخگذاری  کالا و خدمات صنفی  جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها