تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفی - دستور العمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد های صنفی

موضوع :تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفی - دستور العمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد های صنفی 

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15646 مورخ 94/12/9 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/55857 مورخ 94/11/29سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم  به فتوکپی نامه شماره 60/248419- 94/11/21 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر خانه هیئت عالی نظارت و یک نسخه دستور العمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد های صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفی )  جهت  بهره برداری لازم ایفاد میگردد.

دریافت فایل pdf

 

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها