اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 36 ق. ن. ص

موضوع :اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 36 ق. ن. ص

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/15543 مورخ 94/12/4 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 31/54943-  94/11/25  سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فنوکپی نامه شماره 60/248401 مورخ 94/11/21 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 36 ق. ن. ص جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها