آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالا وخدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

موضوع :آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالا وخدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/14241 مورخ 94/9/14 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 31/40143- 94/9/1 سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گیلان منضم بـه فتوکپی نامه شماره 60/185635 مورخ 94/8/26 مرکز امور اصناف وبازرگانان ایران ویک نسخه  آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالا وخدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها