آیین نامه وضعیت اموال،دارائی ها،حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دویا چنداتحادیه تقسیم می گردد(موضوع تبصره ذیل بند الف ماده 49 ق. ن. ص)

موضوع :آیین نامه وضعیت اموال ، دارائی ها ، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد ( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده 49 ق. ن. ص )

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/14507 مورخ 94/10/14 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 7/06/6836 - 94/10/7 اتـاق اصناف ایـران منضم بـه فتوکپی یک نسخه از  آیین نامه وضعیت اموال ، دارائی ها ، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد ( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده 49 ق. ن. ص )   جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها