آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی( موضوع ماده 85 ق. ن. ص)

موضوع :آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی( موضوع ماده 85 ق. ن. ص)

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/14509 مورخ 94/10/14 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 7/06/6842 - 94/10/7 اتـاق اصناف ایـران منضم بـه فتوکپی یک نسخه آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی( موضوع ماده 85 ق. ن. ص) جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها