آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی )

 موضوع :آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی )

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام

 به استناد نامه شماره 052/13339 مورخ 94/6/23 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 7/06/3945 -94/6/18 اتاق اصناف ایران منضم به فتوکپی نامه شماره 60/104088 -94/5/7 وزارت صنعت ،معدن وتجارت و یک نسخه آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی ) جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد . 

دریافت فایل pdf

 

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها