آیین نامه چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( موضوع ماده 87 ق. ن. ص)

موضوع :آیین نامه چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( موضوع ماده 87 ق. ن. ص)

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/12720 مورخ 94/4/25 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 31/17102-94/4/20 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 60/90408 مورخ 94/4/15 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و یک نسخه آیین نامه چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( موضوع ماده 87 ق. ن. ص) جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها