آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 ق. ن. ص )

موضوع :آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 ق. ن. ص )

اعضای محترم اتحادیه

 باسلام و احترام

 به استناد نامه شماره 052/12721مورخ 94/4/25 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 31/17139-94/4/21 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نـامه شماره 60/90403 -94/4/15 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایـران و یـک نسخه آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع مـاده 13 ق. ن. ص ) جهت بهره بـرداری لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها