آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی موضوع ( تبصره 2 ماده 3 ق. ن. ص)

موضوع :آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی موضوع ( تبصره 2 ماده 3 ق. ن. ص)

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/12473 مورخ 94/4/7  اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نامه شماره 7/10/1846مورخ 94/3/31 اتاق اصناف ایران منضم به فتوکپی دو برگ آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی موضوع ( تبصره 2 ماده 3 ق. ن. ص) جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها