نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 4
آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 5
آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی ) ضوابط داخلی فرو شگاه های بزرگ چند منظوره نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 69
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازار یابی شبکه ای نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 128
آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی ، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 218
آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 228
آیین نامه و دستور العمل اجرایی شاخص های ارزیابی و نحوه انتخاب شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 337
اخذ پروانه کسب از سوی تعاونی ها نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 393
آیین نامه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه و اتاق اصناف ( موضوع ماده 81 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 420
آیین نامه اجرائی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور نوشته شده توسط دپارتمان به روز رسانی 340

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها