جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو...

جلسه اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف الکتریک شهرستان رشت با تابلوسازان کنتوری و با حضور مدیریت دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق...
جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو...

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق
جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو...

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق
جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو...

جلسه اعضای هیات مدیره با تابلو سازان برق

منتخب سردبیر

  • قوانین و مقررات

گرانفروشی (ماده 57 ق. ن. ص )

ماده 57- گرانفروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ، عدم اجرا ی مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هرنوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد .

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد . در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت  دو هفته نصب می شود . در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی بمدت یکماه نصب می شود . در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود . همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد .

 

ادامه مطلب...

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها